Spinal Cord Injury (Sweden) Top 10 priorities

1.  For people with spinal cord injury, what kinds of specialist care, from the emergency stage to rehabilitation and lifelong follow-up, should be available?

Swedish original:
Hur bör den specialiserade vården se ut för personer som har en ryggmärgsskada? Från akutskede till rehabilitering och livslånga uppföljningar.


2.  For people with spinal cord injury, what kinds of support and treatment are effective in preventing, relieving and managing pain?

Swedish original:
Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga, lindra och hantera smärta hos personer som har en ryggmärgsskada?


3.  For people with spinal cord injury, what kinds of support and treatment are effective in preventing, treating and managing gastrointestinal problems?

Swedish original:
Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga, behandla och hantera mag- och tarmbesvär hos personer som har en ryggmärgsskada?


4.  How can the care services lacking specialist expertise in spinal cord injuries best respond to people with these injuries and meet their needs? (For example, local health centres and other primary care facilities, or the care services in other specialist areas.)

Swedish original:
Hur kan vården som inte är specialiserad på ryggmärgsskador på bästa sätt möta personer som har en ryggmärgsskada och deras behov? Till exempel vårdcentraler och annan primärvård eller specialiserad vård inom andra områden än ryggmärgsskador.

5.  What kinds of help and treatment are effective in helping people to cope with their new life situation, and to find ways of enjoying life, after spinal cord injury?

Swedish original:
Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att hantera sin nya livssituation och förutsättningar samt hitta sätt att leva ett liv man trivs med efter en ryggmärgsskada?

6.  For people with spinal cord injury, what kinds of help and treatment are effective in preventing and remedying complications?

Swedish original:
Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga och behandla komplikationer hos personer som har en ryggmärgsskada?

7.  For people with spinal cord injury, what kinds of help and treatment are effective in preventing and remedying breathing problems?

Swedish original:
Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga och behandla andningsproblem hos personer som har en ryggmärgsskada?

8.  What kinds of support do close relatives of people with spinal cord injury need?

Swedish original:
Vilken sorts stöd behöver närstående till personer som har en ryggmärgsskada?

9.  The Swedish Act concerning support and service for persons with certain functional impairments (LSS) applies to the under-65s. What are the implications of this restriction for people with spinal cord injury when they turn 65, and for those who get spinal cord injury in old age?

Swedish original:
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller personer under 65 år. Vilka konsekvenser får denna begränsning för personer som har en ryggmärgsskada när de fyller 65 och för personer som får en ryggmärgsskada efter att de har fyllt 65?


10.  What kinds of treatment are effective in improving the healing (regeneration) ability of damaged nerves?

Swedish original:
Vilken typ av behandling är effektiv för att öka skadade nervers läkningsförmåga?